Program Studi Ilmu Kelautan

Diposting tanggal : 31 Maret 2018

Sejarah

Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun terbentuk bersamaan dengan pengalihan status Unkhair dari Yayasan ke Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Nomor 141/D/T/2002.. Ini sangat mendasar mengingat wilayah Maluku Utara sebagai gerbang Laut Pasifik sekaligus sebagai jantung sistem sirkulasi kelautan di khatulistiwa dengan geologi dalam gugusan ”Ring Of Fire”

Visi

“Pusat Pembelajaran Oseanografi Kepulauan Maluku Utara dan Wilayah Indonesia Timur”

Misi

  1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi bidang Oseanografi yang berkualitas dan kompetitif.
  2. Menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Kondisi Geografis, dan Tantangan Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Utara.
  3. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Oseanografi dan Kepulauan, baik Lokal, Regional,maupun Nasional.

Kurikulum

Sesuai Dengan KEPMEN DIKNAS No 232/U/2000, PS – IK, beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 149 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk waktu sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.

Dosen Proram Studi Ilmu Kelautan sebagai berikut :
1. Dr. Abdurrahman Baksir, S.Pi, M.Si

2. Ir. Helwen Umasangadji, M.Si
3. Dr. Ir. Zulhan A. Harahap
4. M.Ridwan Lessy, S.Pi, M.Si
5. Dr. Najamuddin, ST, M.Si
6. Dr. Salnuddin, S.Pi, M.Si
7. Halikuddin Umasangadji, S.Pi, M.Si
8. Ikbal Marus, SP, M.Si
9. Eko Setyabudi Wibowo, S.Ik
10. Jefri Bemba, S.Ik
11. Aslan, S.Pi
12. Irmalita Tahir, S.Pi
13. Yunita Ramili, S.Pi, M.Si
14. Abdul Muthalib Angkotasan, S.Pi

Tata Usaha Prodi Ilmu Kelautan : Asma, SH